3 lutego 2017

Dla Dzieci – Regulamin

REGULAMIN PRZYJĘĆ URODZINOWYCH DLA DZIECI

 1. Wstępnej rezerwacji terminu można dokonać osobiście lub telefonicznie. Nie przyjmujemy rezerwacji drogą mailową.
 2. Przyjęcie organizowane jest po zapoznaniu się z „Regulaminem przyjęć urodzinowych dla dzieci” oraz podpisaniu oświadczenia przez rodzica/opiekuna.
 3. Przez czas trwania przyjęcia do wyłącznej dyspozycji Jubilata i jego gości są tory do gry w kręgle, oraz zarezerwowana loża.
  • Czas gry i ilość torów są zależne od dokonanej rezerwacji.
  • Czas jest mierzony od ustalonej godziny, a nie od momentu zebrania się gości.
 4. Przez czas trwania przyjęcia lokal jest dostępny dla indywidualnych gości Kręgielni.
 5. Klubo-kręgielnia Bowling Planet jest odpowiedzialna za stan techniczny i bezpieczeństwo urządzeń. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci ponoszą rodzice/opiekunowie.
 6. Zabrania się przynoszenia przez rodziców/opiekunów i uczestników przyjęcia, własnego jedzenia, przekąsek, chipsów, cukierków itp. oraz napojów alkoholowych i bezalkoholowych. Dotyczy to także szampanów dla dzieci typu Picolo.
 7. Poczęstunek jest przygotowany dla dzieci. Po skończonym przyjęciu rodzić/opiekun ma prawo zabrać pozostałości poczęstunku ze sobą.
 8. Rodzic/opiekun ma prawo wnieść do lokalu tort zakupiony w cukierni, bądź domowej roboty.
 9. Niestosowanie się do powyższego regulaminu może skutkować przerwaniem przyjęcia przed ustalonym czasem, bez zwrotu poniesionych przez rodzica/opiekuna kosztów.
Facebook