Fully Licensed

W BOWLING PLANET obowiązują takie same zasady jak w innych tego typu lokalach. Oznacza to, że można u nas spożywać alkohol zakupiony w naszym barze, i wnoszenie własnych trunków jest zabronione.

Mówi o tym USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Art. 43(1)

  1. Kto spożywa napoje alkoholowe wbrew zakazom określonym w art. 14 ust. 1 i
    2a–6 albo nabywa lub spożywa napoje alkoholowe w miejscach nielegalnej
    sprzedaży, albo spożywa napoje alkoholowe przyniesione przez siebie lub inną
    osobę w miejscach wyznaczonych do ich sprzedaży lub podawania,
    podlega karze grzywny.
  2. Usiłowanie wykroczenia określonego w ust. 1 jest karalne.
Facebook