4 grudnia 2015

Kręgle

Zasady gry

Gra jest podzielona na 10 rund, w których gracz ma maksymalnie 2 rzuty. Przy strąceniu wszystkich kręgli za pierwszym rzutem runda jest skończona. Maksymalna ilość możliwych do zdobycia punktów w jednej grze to 300.

Punktacja:

  1. strike – oznacza on strącenie wszystkich 10 kręgli w pierwszym rzucie. Oprócz 10 punktów za ten rzut, w następnej rundzie liczba zdobytych punktów w obu rzutach się podwaja. Jeśli strike’a zdobędziemy w ostatniej rundzie, mamy kolejne dwa rzuty w celu określenia ile wart jest ten strike.
  2. spare – oznacza strącenie wszystkich 10 kręgli w całej rundzie. Oprócz 10 punktów za ten rzut podwajają się punkty tylko w kolejnym rzucie, a nie w całej następnej rundzie. W tej sytuacji możemy albo strącić kilka kręgli w pierwszym rzucie, a resztę w drugim, albo za pierwszym żadnego a za drugim rzutem wszystkie. W przypadku spare’a przed drugim rzutem widzimy na monitorze najlepsze ustawienie zaznaczone strzałką.
  3. open frame – to sytuacja, w której gracz zbił tylko kilka kręgli. Otrzymuje on wtedy tyle punktów, ile strącił kręgli.
  4. miss – sytuacja, w której gracz w ogóle nie strąca żadnego kręgla.
  5. foul – gracz przekracza linię rzutu. Jeśli zostały zbite kręgle, rzut jest liczony, ale punkty nie.

Jak grać

Bezpieczeństwo:

  1. Na wybiegu może znajdować się jedynie gracz aktualnie wykonujący rzut lub osoba z obsługi technicznej.
  2. Wstęp na rozbieg jest dozwolony wyłącznie w obuwiu przeznaczonym do gry w bowling.
  3. Nie wolno kontynuować gry w przypadku widocznych problemów technicznych.
  4. Na torach obowiązuje zasada pierwszeństwa rzutu gracza z prawej strony.
Facebook