4 grudnia 2015

Regulamin

 1. Wynajmując tor do gry w kręgle, każdy z graczy zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu kręgielni.
 2. W trakcie korzystania z toru, gracz zobowiązany jest do stosowania zasad i wskazówek udzielonych mu przez pracownika kręgielni a także informacji wyświetlanych na monitorze nad torem.
 3. Każdy z graczy zobowiązany jest do korzystania ze sprzętu w sposób odpowiedni, zgodny z jego przeznaczeniem.
 4. Każdego gracza obowiązuje zmiana obuwia na specjalne, przeznaczone do gry w kręgle.
 5. Rzut następuje tylko jeną kulą naraz. Rzucanie dwóch lub więcej kul w jednym rzucie jest zabronione.
 6. W przypadku zatrzymania się kuli na torze, bądź jakichkolwiek awarii gracze zobowiązani są poinformować o tym pracownika kręgielni.
 7. UWAGA!!! Surowo zabrania się wchodzenia na tory.
 8. Zabrania się:
  • wychodzenia w butach do gry w kręgle poza lokal
  • wnoszenia na teren kręgielni napojów alkoholowych i bezalkoholowych a także różnego rodzaju przekąsek
  • grania pod znacznym wpływem alkoholu (w innym wypadku gracz zostaje usunięty z gry i terenu kręgielni)
 9. W kręgle mogą grać dzieci powyżej 4 roku życia. Za ich bezpieczeństwo odpowiadają rodzice bądź opiekunowie.
 10. W przypadku niestosowania się do regulaminu pracownik ma prawo przerwać grę, bez zwrotu poniesionych przez graczy kosztów.
Facebook